Makahla STC Volleyball 9-15-2011 vs. Holy Spirit - Bolko